Khilgaon Model College

Governing Body

Mr. Saber Hossain Chowdhur

Mr. Prof. Shamim Misir

Mr.

Mr. Alhaj Sharif Ali Khan

Mr. Khan Md. Mamun Rashid Shuvro

Mr. Mahabubul Alam

Mr. Wahidul Hasan Milton

Mr.

Mr. Mosharrof Hossain

Mr. Md. Liyakat Ali Khan

Mr. Mihir Ranjan Dey

Mr. Mohammad Zahirul Alam

Mrs. Jesmin Akhter

Mr. Golam Kibria Chowdhury

Mr. Professor Kanai Lal Sarkar